Referenser

 

Linda Wennerholm, Näringslivsutvecklare, Hylte kommun: 

Jag har haft förmånen att lyssna på Rickard vid två olika tillfälle. En entusiasmerande person som skapar delaktighet på ett engagerat sätt samtidigt som publikens frågeställningar helt naturligt vävs in i den röda tråd som tydligt framgår. 
Alla i publiken (trots väldigt olika bakgrund) känner igen händelser eller exempel som lyfts. I dialoger och diskussioner har publiken varit väldigt engagerad av Rickards frågeställningar och vi önskade att dagen aldrig skulle ta slut.


Rickards budskap och innehåll håller mycket hög nivå men förmedlas på ett sätt som alla förstår.  

Helt klart den bästa föreläsaren  jag hört inom området.

 

 

Maria Berg, kyrkoherde i Skarpnäcks församling:

Det som kännetecknar Richard i alla de processer jag mött honom är att det blir just processer. Richard lyssnar av, ställer relevanta frågor, försöker fånga min idé och formulerar/sammanfattar på ett sätt som driver framåt. Richard är i möte med mig orädd och tillitsfull. Dessa egenskaper gör att han fungerar bra i det lilla mötet men även i plenumsammanhang och mot styrelse.

 

Richard har de kunskaper om arbetsrätt/arbetsmiljö/organisationer och psykologiska kunskaper på individplan och gruppsammanhang. Denna kunskap är värdefull för mig som chef när vi ska arbeta tillsammans.

 

 

Eva Rundlöf, verksamhetsutvecklare arbetsliv och fackförbund Sensus:

I samarbete med Sensus så har Richard haft seminarier/kompetensutveckling för olika yrkeskategorier, för chefer och för hela arbetsgrupper, allt från 10 till dryga 100 deltagare. Kunderna har varit olika fackförbund men även stat och kommun. Ämnena har bland annat varit; Motiverande ledarskap, coachande ledarskap, hälsa, värderingar, olika förändringsprocesser och livsprocesser samt självkänsla/självtillit/självförtroende.Samarbetet med Richard är enkelt, smidigt och tryggt. Han är mycket bra på att anpassa sig efter såväl kunden som situationen och den avsatta tiden.

 

Richard är flexibel och lyhörd för kunden och bra på att utgå från nuläget. I våra utvärderingar så är denna beskrivning av Richard något som återkommer oberoende av kund:

Inspirerande, engagerad, karismatisk och kunnig. Personlig, pedagogisk, motiverande och trovärdig.
Andra citat från utvärderingar är;
”Seminariet var tänkvärt och gav stärkande samt nyttiga verktyg.” ”Seminariet överträffade mina förväntningar.”

 

Kontakta mig

Pergradus
  • Richard Rejsjö
  • 070-79 70 750
  • Richard@pergradus.se