Grupp eller organisation

 

Som konsult i en organisation ser jag min främsta roll som att vara en samlade kraft som står för ramar och struktur. Genom att komma utifrån har jag en stor frihet att ställa de frågor som behöver ställas. Även om de är obekväma. Genom att ställa de rätta frågorna kan gruppen/organisationen få hjälp att komma vidare. Grundsynen i mitt arbete ligger just i att kunskapen finns hos medarbetarna/gruppen.

Till arbetet med grupper krävs också metoder som för arbetet och gruppen vidare. Exempel på metoder jag använder är reflekterande team och andra övningar där så många som möjligt kan få komma till tals även i stora grupper.

 

Föreläsningar
Richard har i över 10 år föreläst kring teman som rör förändring, värderingar, kommunikation, självbild och motivation.
De två föreläsningar som går bäst och mest just nu är ”Längtan och möjligheter” som handlar om drivkrafter och motivation och ”Om inte om fanns” som går igenom tankar kring KBT och vad vi kan behöva för att göra de förändringar vi behöver i livet.
Det nyaste seminariet heter ”Omställning och inställning” och fokuserar på hjärnan, tankens kraft och våra olika perspektiv som styr vår tillvaro.

 

Handledning/coaching av medarbetare eller arbetslag
Både individer och arbetslag kan utvecklas mycket genom handledning. Genom att sätta ord på nuvarande arbetes fördelar och utmaningar kan arbetet utvecklas till att bli än mer fungerande.
Syftet med handledning kan formuleras som att, genom att avsätta tid för reflektion och samtal;

– Få möjlighet att prata ihop sig kring viktiga perspektiv kring sin verksamhet.
– Att få möjlighet till kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte mellan varandra.
– Att i svårare ärenden få stöd och avlastning genom gemensamma synsätt.

 

Stöd i förändringsarbete
Förändring stöter ofta på motstånd. Detta beror ofta på att många människor gillar att veta hur det är. Hjärnan tycker inte om att inte veta. I en god förändringsprocess skapas därför mycket tillfällen till dialog, frågestunder och gemensamma utvecklingstillfällen.

 

Konflikthantering
När det inte längre fungerar med vanlig kommunikation, när positionerna är låsta mellan individer eller grupper, så kan det behövas någon som kommer med friska ögon för att hjälpa till att lösa upp knutarna. Någon som kan öppna upp för samtal och konstruktiva lösningar som får parterna att närma sig varandra igen.

 

Krisstöd
Då och då drabbas individer av kriser. Plötslig död, svåra sjukdomar eller annat som berör oss djupt. När det händer individer påverkas också organisationen. För att minimera störningar i gruppen, minska lidandet för individer och snabbt hjälpa människor genom krisen behövs professionellt stöd.

Kontakta mig

Pergradus
  • Richard Rejsjö
  • 070-79 70 750
  • Richard@pergradus.se