Individ

Förändring är en del av livets villkor. Ibland blir det dock kanske för mycket på en och samma gång. Det blir mer än vi klarar av själva. Då kan det vara bra att ha någon utomstående att prata med. Någon som kan lyssna och ställa de rätta frågorna så att vi kommer vidare. Pergradus Utveckling erbjuder tre olika typer av samtalsstöd.

 

Coaching

När du behöver hjälp att hitta ditt mål, oavsett om det är livsmål eller karriärmål, så är det bra med coachhjälp. Coaching hjälper dig, genom frågeställningar, att formulera ditt mål som du vill uppnå. Samt, att i dialog, forma en handlingsplan som hjälper dig att leda dig fram till målet.

 

Krisstöd
Vid stora oväntade och plötsliga förändringar så kan du hamna i chock och kris. Då kan det vara bra med snabbt stöd som hjälper dig igenom den första delen av krisen. Richard har i många år, framförallt genom sitt jobb som diakon, mött människor i svåra situationer och kan ge dig det stöd du behöver.

 

KBT
Kognitiv Beteendeterapi kan vi behöva som behandling av framförallt psykologiska besvär. Eller när vi upplever att vi inte längre själva kan, eller orkar, hantera olika situationer som vi upplever som besvärliga. KBT är en samtalsform som är verksam mot bla Ångest, Oro, Depression, Stress, Social fobi, Andra fobier och Låg självkänsla.

 

Om Kognitiv Beteendeterapi

Kognitiv Beteendeterapi är en konkret terapiform som fokuserar på ”här och nu”-situationen. Ibland tittar vi dock tillbaks på historien och uppväxten för att förstå mönster som vi har utvecklat. Men terapiformen har alltid riktning framåt. Terapin ger dig möjlighet att titta på dina inre arbetsmodeller och att ändra på dem. Under terapin prövar vi olika hypoteser och det ingår hemläxor som en del av terapin för att också skapa aktivitet mellan sessionerna.

 

Arbetet under terapisessionen är strukturerat och följer varje gång en agenda. Hela tiden strävar vi mot det som vi tillsammans kommer fram till är ditt mål med terapin. Hela terapin bygger på att du själv är aktiv och att vi jobbar tillsammans.

 

Hur går det till?
Allra först träffas vi för ett bedömningssamtal. Då får du möjlighet att se och pröva om du tror att jag kan hjälpa dig. Liksom jag får möjlighet att bedöma om jag kan hjälpa dig med det som vill ha hjälp med. Efter bedömningssamtalet sätter vi upp ett mål för vad du vill uppnå med terapin. Vanligtvis ses man 10-20 gånger. Varje session är 45-50 min.
Mellan gångerna arbetar du med hemläxa.
Vi arbetar också med utvärdering för att veta att vi är på rätt väg.

 

 

Kontakta mig

Pergradus
  • Richard Rejsjö
  • 070-79 70 750
  • Richard@pergradus.se